“HISTORIA DE UN AMOR” 2023 | CAMPAIGN
Photo by Stavros Baltatzis & Kleopatra Karagiannaki
Faces: Elena Venetopoulou, Alexandros Papadopoulos, Stavros Baltatzis | Elatochori, Greece