A PORTRAIT OF DEYANERA
Photos by Efi Gousi | Studio 7, Athens